Sprekers & workshops

KENNIS-EVENT

Nieuwe inzichten voor 2021

Inspirerend; laat ons uw brein prikkelen met interessante inzichten.

Interactieve workshops tijdens het event!

Tijdens het Kennis-event zullen er twee interactieve workshops gegeven worden. Beide workshops worden door alle genodigden gevolgd.

Workshop: “De kracht van een goede opdracht en samenwerking” – door Magriet Drijver, bestuurlijk boegbeeld van de ‘Renovatieversneller’ en initiator van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’.

Achtergrond: Vandaag stellen we Margriet Drijver, aan je voor. Zij zal tijdens het event aanwezig zijn als spreker en organisator van de workshop. Op het kennis-event ga je horen hoe Margriet denkt over het thema ‘samenwerking in de keten’.

Margriet Drijver werkt vanuit haar eigen bedrijf ‘Drijver Advies en Toezicht’ aan Professioneel Opdrachtgeverschap in de Bouw, aan Social Return en aan HRM-vraagstukken. Ze is initiator van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’ geschreven door Marjet Rutten en haarzelf. Margriet vervult Toezichts- en (Interim) Bestuursfuncties. Zo is ze tot eind december 2018 directeur-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg geweest, waar zij de fusie met De Veste tot Vechtdal Wonen per 1 januari 2019 heeft voorbereid.

Margriet deelt tips uit haar boek ‘De kracht van een goede opdracht‘.


Workshop: “Digitale samwerking” – over het gebruik van software voor optimale ketensamenwerking

Achtergrond: Succesvolle samenwerking bestaat uit meer dan alleen de afspraken tussen opdrachtnemen en -gever. Het vraagt ook ondersteuning vanuit software en digitalisering. Bij een optimale ketensamenwerking is het gebruik van goede software is essentieel, en laat de opdrachtgever en ketenpartners op een eenduidige wijze samenwerken. Dit leidt tot een efficiënte en correcte gegevensuitwisseling waardoor slimmere, betere en snellere service verleend kan worden en kosten worden bespaard. Het gebruik van software stelt opdrachtgever- en nemen in staat meer grip te krijgen op hun onderhoudsproces.