Informatie

Ketensamenwerking, slim dagelijks onderhoud, efficiënt bonnenwerk,
intelligentere serviceafdeling: allemaal spraakmakende thema’s die samenkomen
op dinsdag 15 september 2020 tijdens het Kennis-event.

Van bevinding naar praktijk

In het nuchtere Oost-Nederland houden we van kordaat doén. Samen staan ketenpartners voor een grote uitdaging voor wat betreft het dagelijks onderhoud. Denk aan het realiseren van een optimale klanttevredenheid, de communicatie met belanghebbenden, de juiste afstemming van beschikbare capaciteit, prestatieafspraken, grip houden op uitstaande opdrachten, de druk op de first-time-fix ratio en kostenbesparing.
 
Succesvolle samenwerking bestaat uit meer dan alleen de afspraken tussen opdrachtnemer en -gever. Het start bij een visie op samenwerking. Het vraagt ook ondersteuning vanuit software en digitalisering. Er liggen prachtige perfect toepasbare digitale oplossingen voor organisaties die te maken hebben met dagelijks onderhoud. 

Lenferink en PCA willen kennis en ervaring delen

Met u. Vrijblijvend, ter inspiratie.
En wij niet alleen, daarom schuift u aan bij 2 workshops.

U bent persoonlijk uitgenodigd?

Dan ontvangen we u graag in Heino, bij Omni Mobilae om 12.30 uur.

U hebt geen uitnodiging ontvangen en wilt het event graag bijwonen?

Neem contact op met Cato Disselhorst van het organisatieteam:
06 41 51 63 42 of cato
@pca.nl